Om FL Shipping AB

Bolaget bildades 1996 av Ann-Marie Fahlén Selander och Thord Lyrstrand Рdärav det juridiska namnet Fahlén & Lyrstrand Shipping AB.

Företaget har under hela den verksamma tiden haft ett stort fokus på containertransporter gällande export av svenska skogsprodukter till hela världen.

FL Shipping AB har också lång erfarenhet av att ombesörja import av kemikalier till pappersindustrin samt distribution av dessa produkter i Europa.

"FL Shipping AB är ett oberoende företag och ger därför möjlighet till innovativa transportlösningar baserat på korta beslutsvägar och flexibilitet"

Vi erbjuder innovativa transportlösningar

Vi på FL Shipping AB har en mycket kunnig personalstyrka och kan därför erbjuda innovativa transportlösningar. Vår styrka ligger i korta beslutsvägar och flexibilitet, vilket möjliggör snabba anpassningar efter våra kunders behov.

Våra logistiklösningar är utformade med fokus på kostnadseffektivitet, hållbarhet och miljövänlighet. Genom att huvudsakligen använda järnvägstransporter och förnybart bränsle på vägarna strävar vi efter att minimera vår påverkan på miljön. De rederier vi samarbetar med jobbar med affärsmodeller och innovationsprojekt för att uppnå miljömålen